Regeneracja turbosprężarek

MENU
tel. 605 607 702
Poniedziałek - piątek
od 8 do 16, soboty od 10 do 14.
W niedzielę i święta nieczynne.
Gwarancja 24 m-ce

Regeneracja turbosprężarekWe współczesnym przemyśle motoryzacyjnym zastosowanie turbosprężarek jest coraz bardziej znaczące. Wynika to chociażby z takiego faktu, że producenci aut starają się wykorzystywać coraz mniejsze pojemności silników. Aby utrzymać moc auta na dotychczasowym poziomie lub nawet zwiększyć ją trzeba zastosować turbosprężarkę. Zabiegi takie wynikają chociażby z faktu rosnącej świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko naturalne wśród producentów aut. Rosnące wymagania w tym zakresie i przepisy prawne tym bardziej skłaniają konstruktorów i koncerny samochodowe do stosowania turbosprężarek.

Przed wieloma laty turbiny stosowane były głównie w samochodach sportowych w celu poprawy ich osiągów. Dostrzeżono jednak liczne zalety wykorzystania w jednostce napędowej turbosprężarek i dzięki temu ich popularność systematycznie rosła. Zadanie turbosprężarki polega na skompresowaniu powietrza zanim trafi ono do komory spalania w silniku. Dzięki temu zabiegowi zwiększa się efektywność zamiany paliwa na energię.
Wyeksploatowane elementy turbosprężarek
zużyte łożysko turbiny
uszkodzone łopatki wirnika turbosprężarki
ocena stanu turbosprężarki przed regeneracją
zanieczyszczony kanał dolotu w turbosprężarce
Podobnie jak każdy inny podzespół w samochodzie również i turbosprężarka nie jest elementem wiecznym. Wraz z upływem czasu ulega ona zużyciu i wyeksploatowaniu lub dotykają ją różnego rodzaju usterki na skutek różnego rodzaju niesprawności w zakresie pracy samego silnika i jego osprzętu. Oferowana w naszym zakładzie centralnym

regeneracja turbosprężarek samochodowych

pozwoli na to, aby podzespół ten powrócił do swojej pierwotnej kondycji technicznej i odzyskał swoje walory użytkowe. Regeneracja turbosprężarki jest rozwiązaniem o tyle dobrym, że każdy użytkownik w ramach opłaty podstawowej otrzyma nie tylko zregenerowaną turbosprężarkę, ale również szczegółowy raport diagnostyczny wskazujący na to, jakie przyczyny doprowadziły do zużycia i wyeksploatowania tego podzespołu.

Dysponując takimi informacjami każdy użytkownik samochodu może zalecić swojemu mechanikowi usunięcie wskazanych w raporcie usterek. Dzięki temu kierowca będzie miał pewność, że

zregenerowana turbosprężarka

zamontowana w samochodzie nie ulegnie w szybkim czasie ponownemu uszkodzeniu lub przyspieszonemu wyeksploatowaniu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod podanym na stronie numerem telefonu.
Prace podczas regeneracji turbosprężarek
montaż turbosprężarki po regeneracji
stanowisko wyważania wirnika turbosprężarki
obudowa turbosprężarki
stanowisko wyważarki turbosprężarek

Co to jest turbosprężarka samochodowaPresja środowisk ekologicznych i ogólne trendy w motoryzacji powodują, że turbosprężarki samochodowe stanowią coraz częściej wykorzystywane elementy w budowie aut. Regeneracja tego elementów wiąże się z przywróceniem całkowitych walorów użytkowych i technicznych każdej trafiającej do nas turbosprężarce. Fundamentalnym elementem każdej turbosprężarki jest wałek, na końcach którego znajdują się specjalnie wyprofilowane łopatki. Łopatki po jednej stronie służą do napędu tegoż kawałka, a wprawiają go w ruch obrotowy spaliny wydostające się z komory silnika. Łopatki znajdujące się po drugiej stronie tego wałka mają za zadanie kompresować powietrze zanim trafi ono do cylindrów w celu zamiany na energię. Wałek turbosprężarki pracuje z bardzo dużą prędkością obrotową i w związku z tym jego prawidłowe ułożyskowanie oraz smarowanie ma bardzo duże znaczenie. Regeneracja turbosprężarek z reguły jest konieczna w granicach przebiegu zbliżonego do około 200 000 km.

Istotne informacje

Kontakt

AQUARESS - regeneracja turbosprężarek.
Swoją turbinę możesz:
- dostarczyć osobiście do naszego zakładu,
- zamówić naszego kuriera,
- dostarczyć samodzielnie swój podzespół do siedziby firmy kurierskiej w celu wysłania do nas. Lokalizacje:
ul. Ko
ściuszki 227, 40-650 Katowice
ul. Prz
ędzalniana 8, 15-688 Białystok
ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz
ul. Wodnika 50, 80-299 Gda
ńsk
ul. Przemys
łowa 7a, 26-052 Sitkówka Nowiny
ul. Kosiarzy 6, 30-731 Kraków
ul. Lubelska 50, 35-233 Rzeszów
ul. Kasztanowa 17, 72-005 Przec
ław
ul. Marsza
łkowska 80, 00-517 Warszawa
ul. Ba
łtycka 6, 61-013 Poznań
ul. Traktorowa 111, 91-204
Łódź
ul. Me
łgiewska 80, 20-234 Lublin
ul. Pi
łsudskiego 75A, 10-460 Olsztyn
ul. Kasprowicza 8, 45-346 Opole
ul. Polna 29, 55-095 D
ługołęka
ul. Rze
źniczaka 1, 65-119 Zielona Góra

Cennik

Regeneracja turbosprężarek.
Cena usługi zaczyna się od kwoty 550 PLN. Szczegóły poznasz u naszego specjalisty pod podanym na stronie numerem.
tel. 605 607 702
Aquaress - 2015